Zapraszamy Was w idealne miejsce: nie ca?kiem daleko, bo w Beskidach, za to ca?kiem z dala od cywilizacji. Do drewnianej chaty z zboczu gry, do ktrej prowadzi grska droga, oddalonej od innych domostw, w ciszy i harmonii z przyrod?.

Zaszyjemy si? w Beskidach, w magicznej Mi?o?liwce i b?dziemy delektowa? si? samymi sob?, sob? nawzajem, ruchem, dotykiem, rado?ci?, swobod?, natur? i samymi sob? naturalnymi!

B?dziemy pracowa? z cia?em i umys?em nad uwolnieniem pe?ni kobieco?ci.
Proponujemy Wam kilka sesji warsztatw aktywno?ci fizycznej i pracy z cia?em oraz kilka warsztatw wgl?dowych i pracy z umys?em i pod?wiadomo?ci?.
Dbamy jednakowo o cia?o i umys?, bo te dwa obszary potrzebuj? siebie nawzajem.

Tylko funkcjonuj?c w harmonii cia?a i umys?u mo?emy odkrywa? dary kobieco?ci.

celebrować kobiecośćna spotkaniach,w kręgach i rozmowach
trenować mięśnie dna miednicy
ćwiczyć na powitanie dnia, aby siędoenergetyzować
medytować w ruchuw blasku porankaz poranną rosą
pracować z ciałem w ruchu intuicyjnym, poprzez dotyk,masaże i różne ćwiczenia prowadzone
rozwijać się piękniei nieskrępowanie wemocjach i przeżyciach
relaksować się i odpoczywać
szukać połączenia z naturąi samymi sobą

16.00 przyjazd, przywitanie, zakwaterowanie

17.00 kolacja powitalna

18.00 CEREMONIA OTWARCIA

18:30 pierwszy trening mi??ni dna miednicy

19.30 warsztat rozwoju osobistego: KOBIECO?? MATEK i CREK o tym, co nas ??czy i co nas dzieli i jak z tym ?y? w spokoju i harmonii

21.00 KOBIETY, WINO i KINO (wieczr z winem, filmem lub naszymi opowie?ciami – do wyboru)


08.00 AKTYWNA POBUDKA ?wiczenia fizyczne budz?ce i energetyzuj?ce cia?o, przygotowuj?ce na ca?y dzie? pe?en wra?e? ( z elementami treningu mi??ni ?rodka)

09.00 ?niadanie na tarasie z pi?knymi widokami

11.00 warsztat pracy z cia?em: DOTYK prba nauki ?wiadomego dotyku, poczucia energii p?yn?cej z cia?a, szukanie r?nicy odczu?, tekstur, struktur, praca w parach, b?dziemy dotyka? swoich r?k (45min)

12.00 warsztat rozwoju osobistego: EMOCJE (90 min) o tym, co si? dzieje z cia?em i umys?em,emocjonalnych

14.00 obiad

16.00 warsztat pracy z cia?em: CIA?O w RUCHU z EMOCJAMI (45 min) sesja aktywno?ci ruchowej opartej na muzyce i jej interpretacji przez cia?o, z ruchem spontanicznym, intuicyjnym i symbolicznym. Taniec.

17.00 warsztat rozwoju osobistego: WIELKIE PRAGNIENIA (60min) o tym, czego chcemy i czego nie chcemy, co p?ynie z g?owy, a co z brzucha, o s?uchaniu siebie i mwieniu sobie tak

18.00 warsztat g??boko relaksuj?cy: trening mi??ni dna miednicy z dodatkiem MASA?U na rollerach (60min)

19.00 kolacja

21.00 KOBIECY KR?G Mi?o?liwkowy


08.00 PORANNE MEDYTACJE w naturze

09.00 SPOKOJNA POBUDKA – ?wiczenia na rozruch do dnia, tym razem spokojne, wyciszaj?ce kontaktuj?ce z cia?em, praca z oddechem, w powolnym ruchu w maksymalnych zakresach, ?agodne wej?cie w dzie? (TMDM)

10.00 ?niadanie na tarasie z pi?knymi widokami

12.00 warsztat pracy z cia?em: MASA? TWARZY (45min)

13.00 warsztat rozwoju osobistego: M?DRA KOBIETA w TOBIE (90 min) o integrowaniu sygna?w p?yn?cych z cia?a i umys?u, o s?uchaniu siebie i pod??aniu w?asn? ?cie?k? w swoj? stron?.

15.00 obiad po?egnalny

16.00 zako?czenie, po?egnanie i wyjazd

przejd? do formularza zg?oszeniowego