Na kr?gach tworzymy przestrze? do wymiany i do tego, aby mc stawa? si? w s?owach, zgodnie z podej?ciem, ?e to, co nazwane i wypowiedziane, zwi?ksza ?wiadomo?? i ma mniejszy niekorzystny wp?yw na procesy pod?wiadome.

Innymi s?owami: uwalnia.

świadomakobiecość
siłakobiecości
pełniakobiecości
męska i kobiecaczęść mnie
przepędzeniezłych mocy

Pogadamy, podzielimy si? historiami, poszukamy inspiracji, aby korzysta? z kobieco?ci na codzie?. Odkrywamy to, co znane, odkopujemy to, co nieznane. Poznajemy siebie.

przejd? do formularza zg?oszeniowego